WYBIERZ WERSJĘ:
STANDARD
Najlepsza dla nauczycieli nie znających języka angielskiego – nauczyciel jako organizator codziennych, kontekstowych zabaw – imersja językowa, rozwijająca zasadniczo bierną znajomość języka.

PLUS
Najlepsza dla nauczycieli znających język angielski – ponadprzeciętne rezultaty dzięki realizacji kluczowej zasadywychowania w dwujęzyczności – OPOL.
Anglojęzyczny nauczyciel jako organizator kontekstowych, interaktywnych zabaw – pełna imersja językowa. Aktywny udział nauczyciela i rodziców prowadzi do czynnej znajomości języka.

EXPERT
Wersja Expert przeznaczona jest dla wykwalifikowanych nauczycieli języka angielskiego, którzy mają więcej godzin lekcyjnych tygodniowo w poszczególnych grupach.
Należy ją traktować jako kontynuację serii PLUS.
Expert pozwala znacznie rozszerzyć zakres nauczania.
Tom i Keri Poziom A
Standard
Zestaw nauczyciela
Tom i Keri Poziom A
PLUS
Zestaw nauczyciela
Tom and Keri Poziom A
Expert
Zestaw nauczyciela
Tom and Keri
Pomoce dydaktyczne