Tom and Keri A Expert

Tom and Keri A Expert stanowi kontynuację przedszkolnego kursu dla wykwalifikowanych nauczycieli języka angielskiego, którzy mają więcej godzin lekcyjnych tygodniowo w poszczególnych grupach.

Po wykorzystaniu materiałów zawartych w seriach Baby Beetles Plus i Expert oraz Tom and Keri A i B PLUS przychodzi czas na pracę z tym zestawem opowiadań i powiązanych z nimi aktywności. Wprowadza on uczniów na wyższy poziom i pozwala rozwijać ich umiejętności poprzez tradycyjny „story-telling” (snucie opowieści), nawiązujący do treści filmów animowanych stanowiących bazę całego Programu.

6 produktów