WYBIERZ WERSJĘ:
STANDARD
Najlepsza dla nauczycieli nie znających języka angielskiego – nauczyciel jako organizator codziennych, kontekstowych zabaw – imersja językowa, rozwijająca zasadniczo bierną znajomość języka.

PLUS
Najlepsza dla nauczycieli znających język angielski – ponadprzeciętne rezultaty dzięki realizacji kluczowej zasadywychowania w dwujęzyczności – OPOL.
Anglojęzyczny nauczyciel jako organizator kontekstowych, interaktywnych zabaw – pełna imersja językowa. Aktywny udział nauczyciela i rodziców prowadzi do czynnej znajomości języka.

EXPERT
Wersja Expert przeznaczona jest dla wykwalifikowanych nauczycieli języka angielskiego, którzy mają więcej godzin lekcyjnych tygodniowo w poszczególnych grupach.
Należy ją traktować jako kontynuację serii PLUS.
Expert pozwala znacznie rozszerzyć zakres nauczania.
Baby Beetles Standard
Poziom początkowy
Zestaw nauczyciela
Baby Beetles PLUS
Poziom początkowy
Zestaw nauczyciela
Baby Beetles Expert
Poziom początkowy
Zestaw nauczyciela

Baby Beetles
Pomoce dydaktyczne