Baby Beetles Expert

Wersja Expert przeznaczona jest dla wykwalifikowanych nauczycieli języka angielskiego, którzy mają więcej godzin lekcyjnych tygodniowo w poszczególnych grupach.
Należy ją traktować jako kontynuację serii Baby Beetles PLUS.
Expert pozwala znacznie rozszerzyć zakres nauczania.

6 produktów