Szkolenie stacjonarne dla nauczycieli dotyczące wdrożenia Programu Powszechnej Dwujęzyczności

Szkolenie stacjonarne dla nauczycieli dotyczące wdrożenia Programu Powszechnej Dwujęzyczności

Cena regularna 2.499,00 zł 1.499,00 zł Wyprzedaż

Dedykowane wychowawcom i nauczycielom języka angielskiego oraz koordynatorom lokalnym Programu w placówkach edukacji żłobkowej i przedszkolnej.
  • Czas szkolenia: online - 3 godziny lekcyjne, stacjonarne - 4 godziny lekcyjne
  • Liczba uczestników w grupie: minimalna - brak ograniczeń, maksymalna - 25 osób.
  • Miejsce szkolenia: wskazane przez zamawiającego

Zamawiający zobowiązany jest do zapewnienia odpowiednich warunków technicznych: rzutnik / tablica interaktywna, stabilne łącze internetowe.

Program szkolenia: 

  • Idea powszechnej dwujęzyczności i jej realizacja poprzez Międzynarodowy Program "Dwujęzyczne Dzieci / Bilingual Future" ze szczególnym uwzględnieniem założeń nowej podstawy programowej
  • Baby Beetles - pakiety Standard i Plus. Jak zorganizować codzienną zabawę w placówce? Omówienie przykładowego tygodnia pracy na podstawie kart tygodniowych.
  • Tom and Keri A i B - pakiety Standard i Plus - kontynuacja dla starszych grup wiekowych. Omówienie przykładowego tygodnia pracy na podstawie kart tygodniowych.
  • Omówienie specjalnych zestawów nauczycielskich - Easy Access i Expert.
  • Rola rodzica w procesie wychowania w dwujęzyczności - o idei Klubu Domowych Ekspertów.
  • Sesja pytań i odpowiedzi z metodykiem Programu.
Uczestnicy otrzymują zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu oraz dostęp do materiałów dla Koordynatorów Lokalnych.