Szkolenie dla nauczycieli dotyczące wdrożenia Programu Powszechnej Dwujęzyczności w placówce

Szkolenie dla nauczycieli dotyczące wdrożenia Programu Powszechnej Dwujęzyczności w placówce

Cena regularna 1.499,00 zł Wyprzedaż

Warsztat dedykowany dla żłobków, przedszkoli i placówek edukacji wczesnoszkolnej. Szczególnie polecany wychowawcom oraz nauczycielom języka angielskiego.


 Czas szkolenia: 4 h dydaktyczne (3 h zegarowe).


 Liczba uczestników w grupie: minimalna - brak ograniczeń; maksymalna - 20 osób.


 Miejsce szkolenia: wskazane przez Zamawiającego.


Cele szkolenia: 
1. Omówienie nowej podstawy programowej - język obcy a wychowanie w dwujęzyczności. Rola okresu szczególnej wrażliwości językowej. 
2. Analiza i wdrożenie Rozporządzenia MEN z 25 sierpnia 2017r. nt. pracy i aktywizacji dziecka ze SPE. 
3. Przedstawienie Międzynarodowego Programu "Dwujęzyczne Dzieci / Bilingual Future” oraz zasad wdrożenia go w placówce ogólnodostępnej (poziomy Standard, Plus, Easy Access). 
4. Warsztaty praktyczne z wykorzystaniem scenariuszy Programu.

Program warsztatów: 
• Idea powszechnej dwujęzyczności i jej realizacja poprzez Międzynarodowy Program "Dwujęzyczne Dzieci / Bilingual Future" ze szczególnym uwzględnieniem założeń nowej podstawy programowej 
• Baby Beetles Starter - pakiety Standard i Plus. Jak zorganizować codzienną zabawę w placówce? Omówienie przykładowego tygodnia pracy na podstawie kart tygodniowych. 
• Tom and Keri A i B - pakiety Standard i Plus - kontynuacja dla starszych grup wiekowych. Omówienie przykładowego tygodnia pracy na podstawie kart tygodniowych. 
• Program dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (Easy Access) i dzieci szczególnie zdolnych (Expert). 
• Rola rodzica w procesie wychowania w dwujęzyczności - pomysły na zaangażowanie.

Uczestnicy warsztatu dostają zaświadczenie potwierdzające udział oraz pakiet materiałów szkoleniowych (najważniejsze slajdy z prezentacji wysyłane w wersji elektronicznej po szkoleniu).