Szkolenie online dla nauczycieli dotyczące wdrożenia Programu Powszechnej Dwujęzyczności

Szkolenie online dla nauczycieli dotyczące wdrożenia Programu Powszechnej Dwujęzyczności

Cena regularna 999,00 zł 499,00 zł Wyprzedaż

Dedykowane wychowawcom i nauczycielom języka angielskiego oraz koordynatorom lokalnym Programu w placówkach edukacji żłobkowej i przedszkolnej.

  • Czas szkolenia: online - 3 godziny lekcyjne
  • Liczba uczestników w grupie: minimalna - brak ograniczeń, maksymalna - 25 osób.
  • Miejsce szkolenia: 

Szkolenie odbywa się online za pomocą jednego z komunikatorów: Skype / Hangout / Meet. 

Zamawiający zobowiązany jest do zapewnienia odpowiednich warunków technicznych: laptop / komputer z mikrofonem, kamerą internetową, rzutnik / tablica interaktywna, stabilne łącze internetowe.

Program szkolenia: 

  • Idea powszechnej dwujęzyczności i jej realizacja poprzez Międzynarodowy Program "Dwujęzyczne Dzieci / Bilingual Future" ze szczególnym uwzględnieniem założeń nowej podstawy programowej
  • Baby Beetles - pakiety Standard i Plus. Jak zorganizować codzienną zabawę w placówce? Omówienie przykładowego tygodnia pracy na podstawie kart tygodniowych.
  • Tom and Keri A i B - pakiety Standard i Plus - kontynuacja dla starszych grup wiekowych. Omówienie przykładowego tygodnia pracy na podstawie kart tygodniowych.
  • Omówienie specjalnych zestawów nauczycielskich - Easy Access i Expert.
  • Rola rodzica w procesie wychowania w dwujęzyczności - o idei Klubu Domowych Ekspertów.
  • Sesja pytań i odpowiedzi z metodykiem Programu.

Uczestnicy otrzymują zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu oraz dostęp do materiałów dla Koordynatorów Lokalnych.