Ewaluacja realizacji Międzynarodowego Programu Powszechnej Dwujęzyczności (online)

Ewaluacja realizacji Międzynarodowego Programu Powszechnej Dwujęzyczności (online)

Cena regularna 999,00 zł Wyprzedaż

Ewaluacja realizacji Międzynarodowego Programu Powszechnej Dwujęzyczności (online)

Dedykowana placówkom Partnerskim i Patronackim realizującym Międzynarodowy Program Powszechnej Dwujęzyczności “Dwujęzyczne Dzieci / Bilingual Future”

Miejsce ewaluacji: 


Ewaluacja odbywa się online.

 

Celem ewaluacji jest:

  • weryfikacja i podniesienie jakości realizacji Programu w placówce
  • przygotowanie placówki do nadania jej tytułu Placówki Patronackiej lub Eksperckiej Międzynarodowego Programu Powszechnej Dwujęzyczności „Dwujęzyczne Dzieci / Bilingual Future”


Program ewaluacji: 

  • przeprowadzenie ankiety wstępnej (online)
  • analiza prowadzonych zajęć na podstawie nagrań zarejestrowanych w placówce
  • przygotowanie raportu końcowego
  • omówienie (online) wyników obserwacji oraz opracowanie wskazówek do dalszej pracy

Wszelkie dodatkowe kwestie do ustalenia w trakcie zamawiania ewaluacji