Baby Beetles Nursery dla dzieci w wieku żłobkowym

Teraz już wszystkie dzieci w żłobkach i klubach dziecięcych nawet te, które jeszcze nie chodzą i nie mówią - mogą bawić się i uczyć z Baby Beetles.

Ten kurs dla najmłodszych dostarcza scenariuszy działań, które umożliwiają dzieciom osłuchiwaniem się z językiem angielskim podczas codziennych zajęć w placówce.