Tom and Keri B Expert

Tom and Keri B to cykl opowiadań finalizujący przedszkolny kurs Expert dla wykwalifikowanych nauczycieli języka angielskiego, którzy mają więcej godzin lekcyjnych tygodniowo w poszczególnych grupach.

Pracujemy z tym materiałem po wykorzystaniu poprzedzających serii - tj.: Baby Beetles PLUS i Expert, Tom and Keri A i B PLUS oraz Tom and Keri A Expert.

Zestaw opowiadań i towarzyszących im aktywności na zaawansowanym poziomie pozwala nauczycielowi na doskonalenie umiejętności językowych uczniów poprzez opowiadanie historii w oparciu o treści, które dzieci już dobrze znają i kochają.

6 produktów