Ewaluacja realizacji Międzynarodowego Programu Powszechnej Dwujęzyczności (stacjonarna)

Ewaluacja realizacji Międzynarodowego Programu Powszechnej Dwujęzyczności (stacjonarna)

Cena regularna 1.499,00 zł Wyprzedaż

Dedykowana placówkom Partnerskim i Patronackim realizującym Międzynarodowy Program Powszechnej Dwujęzyczności “Dwujęzyczne Dzieci / Bilingual Future”

Miejsce ewaluacji: 


Ewaluacja odbywa się w placówce zamawiającego lub w miejscu wskazanym w zamówieniu.

 

Celem ewaluacji jest:

  • weryfikacja i podniesienie jakości realizacji Programu w placówce
  • przygotowanie placówki do nadania jej tytułu Patronackiej lub Eksperckiej Międzynarodowego Programu Powszechnej Dwujęzyczności „Dwujęzyczne Dzieci / Bilingual Future”


Program ewaluacji: 

  • przeprowadzenie ankiety wstępnej (online, na dwa tygodnie przed wizytą)
  • obserwacja zajęć stacjonarnych i przygotowanie arkusza ewaluacji
  • przygotowanie raportu końcowego
  • stacjonarne spotkanie ewaluacyjne - omówienie wyników obserwacji oraz opracowanie wskazówek do dalszej pracy

 

Wszelkie dodatkowe kwestie do ustalenia w trakcie zamawiania ewaluacji.