Easy Access

Uniwersalny Kurs dla Żłobków i Przedszkoli Easy-Access to kompleksowy program 
zajęć mający na celu wprowadzenie uczniów o szerokim spektrum talentów 
i ograniczeń w świat języka angielskiego. Realizacja tego założenia odbywa się poprzez 
zintegrowane ze sobą elementy: 
• filmy, piosenki, pacynki i maskotki, 
• karty pracy dostosowane do możliwości dzieci ze SPE
• dostosowane zabawy i różne aktywności
6 produktów