Baby Beetles - Standard & Plus & Expert - dostęp do materiałów dla nauczyciela w wersji cyfrowej

Baby Beetles - Standard & Plus & Expert - dostęp do materiałów dla nauczyciela w wersji cyfrowej

Cena regularna 999,00 zł Wyprzedaż

Baby Beetles - Standard & Plus & Expert - dostęp do materiałów dla nauczyciela w wersji cyfrowej

Dostęp obejmuje możliwość korzystania z trzech wersji materiałów dla nauczycieli poziomu Baby Beetles:

Standard & Plus & Expert 


  1. Baby Beetles Standard

- interaktywne scenariusze zajęć (po polsku) na każdy dzień (36 tygodni) wraz powiązanymi filmami i piosenkami do natychmiastowego uruchomienia w kontekście (w telefonie, na komputerze, tablecie, tablicy interaktywnej)

- podręcznik dla nauczycieli „Jak pomóc Twojej klasie w nauce angielskiego” (ebook)

- piosenki i oraz filmy (36 piosenek, 36 podkładów muzycznych, 36 filmów) 

- lekcje wymowy audio i wideo (w wersji cyfrowej)

- plakat klasowy (w wersji cyfrowej)

- karty obrazkowe (w wersji cyfrowej)

- teksty piosenek wraz z tłumaczeniami w wersji cyfrowej (telefon, komputer, tablet)

- 40 filmów instruktażowych przedstawiających zajęcia z dziećmi

- certyfikat ukończenia kursu dla dzieci (do wydrukowania)


  1. Baby Beetles Plus

- interaktywne i rozszerzone językowo scenariusze zajęć po angielsku na każdy dzień wraz powiązanymi filmami i piosenkami do natychmiastowego uruchomienia w kontekście (w telefonie, na komputerze, tablecie, tablicy interaktywnej)

- podręcznik dla nauczycieli „Jak pomóc Twojej klasie w nauce angielskiego” (ebook)

- piosenki i lekcje wymowy audio i video

- podkłady muzyczne

- plakat klasowy (w wersji cyfrowej)

- karty obrazkowe (w wersji cyfrowej)

- teksty piosenek w wersji cyfrowej (telefon, komputer, tablet) 

- dodatkowe karty pracy i scenariusze zajęć (teatrzyki)


  1. Baby Beetles Expert

- scenariusze zajęć na każdy dzień tygodnia (do 10 godzin tygodniowo) do wszystkich 40 opowiadań

- 76 nowych kart obrazkowych (w wersji cyfrowej)

- dostępne online dodatkowe materiały do wybranych rozdziałów

- Baby Beetles Expert Storybooks - 40 opowieści w wersji elektronicznych książeczek multimedialnych (każda opowieść zawarta na 10 stronach) zawierających nowe słowa i zwroty

- Słowniki kontekstowe Baby Beetles, czyli elektroniczna książeczka (e-book) prezentująca słowa i zwroty z serialu Baby Beetles, ułatwiająca kojarzenie ilustracji z zapisem i poprawną wymową kluczowych dla danego rozdziału słów i zwrotów

- wskazówki jak pracować z dziećmi korzystając z zeszytu ćwiczeń Expert.


Materiały na urządzenia elektroniczne – dostęp online lub offline poprzez przeglądarkę (zalecamy Chrome) lub aplikację Bilingual Future do pobrania ze sklepu Google Play i AppStore.


Zobacz przykłady:


Baby Beetles Standard - https://tinyurl.com/demobbstandard 

Baby Beetles Plus - https://tinyurl.com/demobbplus

Baby Beetles Expert - https://tinyurl.com/demobbexpert

Baby Beetles Storybooks - https://tinyurl.com/storybooksbb

Baby Beetles Picture dictionary - http://tinyurl.com/picturedictonariesbb


Oferta nie obejmuje urządzeń elektronicznych przedstawionych na tej stronie.

Dostęp do niniejszego kursu online na podstawie niniejszej opłaty licencyjnej ważny jest 12 miesięcy od daty pierwszej aktywacji. Po tym okresie możliwe jest korzystanie z treści w systemie offline poprzez aplikację mobilną Bilingual Future (pobierz na Android, pobierz na IOS).